Zrzeczenie

STARTER ani żaden z podmiotów zajmujących się przekazywaniem informacji, dalej zwanych „dystrybutorami”, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności w podanych informacjach.

Mimo iż podejmujemy wszelkie wysiłki, aby dane były na bieżąco aktualizowane i precyzyjne, wskutek awarii technicznych mogą wystąpić pewne nieścisłości. Wszelkie nieporozumienia pomiędzy stronami w związku z informacjami podanymi na stronie www.startergdynia.pl nie mogą w żadnym razie stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń od dystrybutorów.

Żadna z wyżej wymienionych stron nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub strat. Mimo iż stale pracujemy nad ich doskonaleniem, nie możemy zagwarantować, że informacje zamieszczone na stronach www.startergdynia.pl będą prawidłowe. Ponieważ dane pochodzą często z różnych źródeł, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w nich występujące.

Dystrybutorzy nie ponoszą zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, niezależnie od ich rodzaju, mogące powstać w skutek korzystania z informacji pochodzących ze stron www.startergdynia.pl i/lub niewłaściwego stosowania informacji/artykułów uzyskanych z tych stron. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie tych informacji, niezależnie od celu, bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

Dane osobowe: Zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawa, dane osobowe klienta nie będą przekazywane ani odsprzedawane osobom trzecim. Dystrybutorzy nie będą wykorzystywać tych danych do wysyłania niechcianych przesyłek lub wiadomości e-mail.