VC-07 USB

Tester VC-07 USB


Motoplat VC-07 USB to tester, który jest dodatkowym wyposażeniem do stołu probierczego.
Pozwala sprawdzać i testować alternatory, również te z nowszych modeli pojazdów.

Tester potrzebuje zaledwie kilku sekund, aby automatycznie zidentyfikować typ COM regulatora i obsługuje aż 26 różnych protokołów.
Podczas wykonywania testu sprawdzane zostają parametry : PWM i PD kontrolera oraz na ekranie wyświetlają się informacje o sygnale DFM.

Wtępnie ustawione napięcie to 14,5V jednak możliwa jest szybka zmiana przyciskami na 15.5V, 13,5V, 12,5V lub stan wyłączenia OFF.

Sygnał DFM jest wyrażany procentowo, co pozwala określić wydajność ładnowania w danym momencie testu.
Dodatkowo został zaimpementowany również miernik napięcia.

Ponadto tester jest wyposażony w port USB i oprogramowanie, które można zaistalować na komputerze lub laptopie.